20. Yüzyılın ilk yarısı

Askeriye, Naziler ve bombalanan şehir

Giessen, Birinci Dünya Savaşı'nda bir savaş cephesi değildi. Buna rağmen, Grünberger caddesinde bir cezaevi kampı kurduldu. Farklı milletlerden binlerce askerin tutulduğu bu kamp; 1919’dan itibaren, ülkesine geri dönenler için karantina istasyonuydu. Versay Antlaşması’nın  toprak paylaşımını takiben vatansız kalan kişiler için konaklama olarak kullanıldı.

1920'lerin ekonomik krizinde Giessen halkının çoğu statülerinin tehdit altında olduğunu fark ederek, Ulusal Sosyalizm'e destek vermeye başladılar. 1933'ten 1945'e kadar, daha önce olmadığı kadar çok askeri tesis inşa edildi: topçu kışlası, orman kışlası ve 1935’ten itibaren; toplama kamplarındaki işçilere, savaş esirlerine ve mahkumlara zorla inşa ettirilen hava üssü. Yahudiler, diğer azınlıklar ve siyasi rakipler, belirli haklardan mahrum edildi, fişlendi, zulüm gördü, ihraç edildi ve öldürüldüler.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda demiryolu bağlantılarını imha etmek amacıyla yapılan hava saldırıları, şehrin yaklaşık yüzde 70'ini yok etti.