1960lar ve 1970ler

Gençlik şehri ve öğrenci protestoları

1960'ların savaş sonrası dönemindeki gençlik hareketleri, hemen hemen tüm sanayileşmiş ülkelerde toplumsal değişim çağrılarında bulundu. Özellikle öğrenciler, Üçüncü Dünya ülkelerindeki savaşı yüksek sesle kınamışlar, sosyal adaletsizliklere, formları katılaşmış varoluş biçimlerine ve boş otoriteye karşı ayaklandılar. Gösteri çağrılarını, broşürlerini ve manifestolarını teksir makineleri ile çoğaltıp dağıttılar. Bu şablonlu yazıcılar çok pahalı değildi ve manuel olarak kullanılabiliyordu.

Giessen'da protesto hareketinin iki yönü göze çarpıyordu. Bazıları, gelişmiş teorik analizlerle, eğitim sistemindeki ilerlemeyi ve üniversitede daha fazla demokrasiyi hedeflemiştir. Diğerleri, alternatif projeler düzenlemiş ve mağdurları desteklemiştir. Giessen'in Eulenkopf bölgesindeki hareketler, Oberhessen'in ötesine kadar başarılı bir topluluk çalışması için örnek oluşturmuştur.