12.-16. Yüzyıl

Yerleşim ve şehir

Üzerinde pretzel olan bu mezar taşı Giessen’ın ilk kentsel genişleme dönemindendir. 13. ve 14. yy’da kırsal alanlardan şehre taşınan yerleşimciler, toprak dolgularla bölgeyi erişilebilir ve ekilebilir hale getirmiş; güneyde ve batıda Lahn Nehri’ne kadar yeni alanlar açmışlardı.

Bölgede ticaret ve el sanatları kısa zamanda gelişmiştir. Bunu takiben, yün dokumacıları, kasap ve kunduracılar ilk loncaları kurdular. Muhtemelen günlük ihtiyaçları gideren fırıncılar da loncalara sahiptiler. 1551'de ölen Jost Becker’ın mezar taşındaki işaret, ya isminden (Becker = fırıncı), ya da fırıncı loncasına dahil olduğundan bulunmaktadır. Belgeler, 1542'de belediye başkanlığı yaptığını göstermektedir.

Çoğu aile, ek olarak çiftçilikle de uğraşmıştır. Bakırcılık, kazan ve silah zanaatkarları loncalara eklenmiş, yavaşça sosyal sınıflar oluşmuştur. Zengin ve güçlü vatandaşlar kendilerini fakir, hizmetkar ve gündelik işçi kesiminden uzaklaştırmıştır. Toplumun en üst tabakasında kontlar, lordlar ve onlar tarafından atanmış imtiyazlı yetkililer bulunmaktaydı.